Tornaszentandrás

Az elmúlt években a településre 191 635 915 forint érkezett.

VP
• A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
• Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
• A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
MFP
• Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (önkormányzati)
BM
• Kistelepülési önkorm. alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt évek során közel 200 millió forint támogatás érkezett Tornaszentandrásra. Ennek keretében sor került a 023. helyrajzi számú külterületi út felújítása is.