Szuhogy

Az elmúlt években a településre 1 217 007 156 forint érkezett.

VP
• A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
TOP
• Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
• Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
GINOP
• Mikro-, kis- és középvállalk. termelési kapacitásainak bővítése
MFP
• A nemzeti és helyi identitástudat erősítése
• Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése
• Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés
• Orvosi eszköz
• Temetői infrastruktúra fejlesztése
• Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése
BM
• Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
• Kistelepülési önkorm. alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt évek során több mint 1,2 milliárd forint támogatás érkezett Szuhogyba. Megtörtént a polgármesteri hivatalt, a könyvtárat és az orvosi rendelőt magába foglaló épületegyüttes infrastrukturális fejlesztése és komplex akadálymentesítése, továbbá a Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése. A beruházás a külső hőszigetelést, a nyílászáró cserét, a fűtés rendszer korszerűsítését, valamint napelem rendszer telepítését foglalta magába. A Magyar Falu Programnak köszönhető a temetői infrastruktúra fejlesztése, az orvosi eszköz beszerzés, valamint az önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagéppark fejlesztése is. Megtörtént továbbá a Szuhogy-patak medrének rendezése a település belterületeinek védelme érdekében. A munkálatok része volt a patakmeder bővítése, stabilizálása és a vízelvezető képesség növelése érdekében végzett burkolatépítés.