Szőlősardó

Az elmúlt években a településre 64 425 390 forint érkezett.

TOP
• Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
MFP
• A nemzeti és helyi identitástudat erősítése
• Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása
BM
• Vis Maior

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt évek során több mint 60 millió forint támogatás érkezett Szőlősardóra. Ezek közül kiemelkedik a polgármesteri hivatalt és az orvosi rendelőt magába foglaló többfunkciós épület felújítása. A korszerűsítés során modernizálták a fűtésrendszert, kicserélték a nagy fogyasztású világítótesteket és elvégezték az akadálymentesítést is. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A Vis Maior támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílt az ár- és belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítására, az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott veszély miatt szükségessé váló védekezésre, valamint az utak helyreállítására.