Szalonna

Az elmúlt években a településre 887 921 886 forint érkezett.

VP
• Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban.
• Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása.
• Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások.
• Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése.
TOP
• Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.
EFOP
• Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program.
• Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén.
MFP
• Orvosi rendelő.
• Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása.
• Orvosi eszköz.
• Szolgálati lakás.
• Iskolaépület felújítása.
• Zártkerti pályázat.
BM
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása.

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt évek során közel 900 millió forint támogatás érkezett Szalonnára. A Vidékfejlesztési Programnak köszönhetően már sor került az oktatási-nevelési intézményeket is ellátó szociális konyha részére korszerű konyhai gépek, berendezések, edények beszerzésére, valamint a konyhai burkolat felújítására. Ez a program a piac megépítésével folytatódott, amely a helyi termékek értékesítésében nyújt segítséget. Elárusítóhelyeket, parkolókat alakítottak ki a település központi részén. A Magyar Falu Program keretében az orvosi rendelő külső felújítása mellett megvalósult az épület belső rekonstrukciója is, így egy teljesen megújult és modern eszközökkel felszerelt rendelő várja a szalonnaiakat. Ugyancsak a Magyar Falu Program keretében felújítottak egy szolgálati ikerlakást és nyertek az elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására kiírt pályázaton is A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési program harmadik ütemének keretében Szalonna településen hamarosan tornaterem épül a Kalász László Általános Iskolához. Ez régi nagy álma a helyeiknek, hiszen több településről járnak gyerekek az iskolába, és régóta probléma volt a mindennapi testnevelés megoldása. Klimatizálták és napelemeket telepítettek a hivatal épületére.