Sajóvelezden új mikrobusz

Sajóvelezd mikrobuszSajóvelezden is „szolgálatba állt” az a mikrobusz, amely a Magyar Falu Programnak köszönhetően érkezett meg a településre.

A jármű segíti:

  • a helyi Falugondnoki szolgálat munkáját,
  • a sajóvelezdi óvodások közétkeztetését,
  • az idős emberek orvoshoz, oltópontokra való eljutását.

Magyarország Kormánya célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének növelését, a fiatalok helyben maradását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése. A falubusz és a tanyabusz beszerzésének támogatása pedig jelentős mértékben hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez

Választókerületünkben az elmúlt 2 évben összesen 14 település nyert pénzügyi forrást mikrobusz vásárlására, segítve ezzel a Magyar Falu Program keretében kitűzött célok megvalósítását.

Hajrá magyar vidék! Hajrá Sajóvelezd!