Sajóvelezd

Az elmúlt években a településre 505 747 850 forint érkezett.

 • TOP Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (patakmeder rendezés, belterületi csapadékvíz elvezetés).
 • MFP Temető fejlesztése.
 • Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása (falugondnoki busz vásárlása).
 • Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (műv.ház vizesblokk átalakítás).
 • Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése.
 • FM Zártkerti pályázat (zártkerti út felújítása, vadkerítés létesítése).
 • BM Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása.
 • BM Vis maior (ár- belvízvédelem, út).
 • VP Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (eszközbeszerzés).
 • VP Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (helyben termesztett bio illetve helyi erdei gyümölcs feldolgozó termelőegységének létrehozása).
 • VP Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások (gépek beszerzése).

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt három év során több mint fél milliárd Ft támogatás érkezett Sajóvelezdbe. A támogatásoknak köszönhetően számos beruházás valósulhatott meg, amelyek élhetőbbé tették a települést lakói számára. Ilyen például az óvodai játszóudvar és a temető fejlesztése, a helyi művelődési ház vizesblokkjának átalakítása, falugondnoki busz beszerzése, útfelújítás és vadkerítés létestése. A környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések keretében megtörtént a patakmeder rendezése valamint a belterületi csapadékvíz elvezetés is. A Vis maior támogatás az utak javításához valamint az ár- és belvízvédelem hatékonyabbá tételéhez nyújtott segítséget.