Sajókaza

Az elmúlt években a településre 3 548 463 310 forint érkezett.

 • VP – Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
 • TOP – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (patak-meder rendezés és belterületi vízrendezés megvalósítása).
 • Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése.
 • Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (bölcsőde létrehozása).
 • MFP – Helyi egyházi közösségi terek fejlesztése.
 • Óvoda udvar.
 • Orvosi eszköz.
 • Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése.
 • Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése.
 • Temetői infrastruktúra fejlesztése (önkormányzati).
 • FM – Zártkerti pályázat.
 • BM – Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés támogatása.
 • BM – Önkorm.-i feladatellátást szolg. fejlesztések támogatása 2020. évi pályázat
  (óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
  vagy új sportlétesítmény létrehozása címre igényelt támogatás).
 • Vis maior (út, pince- partfal).
 • EFOP – Tanoda programok támogatása.
 • Biztos Kezdet Gyerekházak.
 • BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ.
 • Gyerekesély programok infrastrukturális háttere.

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt hat év során több mint 3,5 milliárd Ft támogatás érkezett Sajókazára. A településen bölcsőde létesült, továbbá átfogó infrastrukturális fejlesztésre és bővítésre került sor a Nappali Szociális Központ, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményében. A Magyar Falu Program keretében megszépült az óvoda játszóudvara és tornaszobája, valamint lehetőség nyílt orvosi eszközök beszerzésére és a temetői infrastruktúra fejlesztésére. A környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések során rendeződött a patak-meder állapota és sikerült erő- és munkagépeket beszerezni az önkormányzati utak kezeléséhez és karbantartásához. A támogatások eredményeképpen jutott pénz a sportlétesítmények infrastruktúrájának fejlesztésére és a hátrányos helyzetű fiatalok helyzetén javító nevelési programok megvalósítására.