Rudabánya

Az elmúlt években a településre 772 819 156 forint érkezett.

VP
• Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
• Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
• Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása
TOP
• Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
• A helyi identitás és kohézió erősítése
• Helyi gazdaságfejlesztés
EFOP
• Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program
GINOP
• A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
MFP
• Orvosi rendelő
• Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására
• Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása
• Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés
• Orvosi eszköz
• Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése
• Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
BM
• Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés támogatása

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt évek során több mint 700 millió Ft támogatás érkezett Rudabányára. A Magyar Falu Program keretében sikeresen pályáztak az orvosi rendelő felújítására és eszköz beszerzésére, közterületi játszótér építésére valamint a belterületi közterületek karbantartását célzó eszközfejlesztésre. Ugyancsak ennek a programnak köszönhető az, hogy a helyi gyerekek korszerűbb tornateremben tölthetik a testnevelésórákat, ez pedig az egészséges testi-lelki fejlődésüket is elősegíti. Megtörtént Rudabánya Városházának illetve Művelődési Házának energetikai korszerűsítése, a közétkeztetést biztosító melegítőkonyha fejlesztése, továbbá helyi termelői piacot hoztak létre a környék gazdálkodói és őstermelői számára.