Putnok

Az elmúlt években a településre 6 370 475 505 forint érkezett.

VP
• A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
• Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának e lősegítése a feldolgozásban.
• Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése.
• Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása.
• Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása.

TOP
• Helyi foglalkoztatási együttműködések.
• A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok.
• Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Helyi gazdaságfejlesztés.
• Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.
• Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések.
• A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével.
• Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések.
• Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés.
• Fenntartható települési közlekedésfejlesztés.
• Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.
• Zöld város kialakítása.
• Leromlott városi területek rehabilitációja.

EFOP
• Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.
• Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben.
• Integrált térségi gyermekprogramok.
• Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése.
• Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása.
• Gyerekesély programok infrastrukturális háttere.
• Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért.

KEHOP
• Szemléletformálási programok.

BM
• Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés támogatása.
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása.

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt 4 évben több mint 6 milliárd forint támogatás érkezett Putnokra. A Gömör Kapujának is nevezett település belvárosában az elmúlt években komoly fejlesztések történtek. Megszépült a Városháza és a Tompa Mihály Közösségi Ház környéke, az egykori Vám-ház új funkciót kapott, piaccsarnokot alakítottak ki az épületben, ezáltal új lehetőségek nyíltak meg a helyi őstermelők és vállalkozók számára. Energetikai korszerűsítést hajtottak végre a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház, a Serényi László Általános Iskola, a Móricz Zsigmond úti óvoda, az Egészségház, az Orvosi Ügyelet, a Gömöri Múzeum, a Holló László továbbá a Családsegítő Központ épületén. Kívül-belül megújult a „volt kollégium” épülete, ahová beköltözött a Járási Hivatal teljes apparátusa, így számos hivatalos ügy helyben intézhetővé vált. A közvilágítás teljes körű korszerűsítésen esett át. Infrastrukturális fejlesztések történtek a városi temetőben és jelentős számú járdaépítés és felújítás, illetve parkolók kialakítása valósult meg. Megújult a település két temploma, fejlesztések történtek a település mindkét óvodájában valamint a középiskolák épületén is. Sok tervet megvalósítottak Putnokon, amelyek az élet minden területén előrevitték a települést. Ilyen volt például az új Tanuszoda átadása, a Várady Béla Sportközpont felújítása, a Sajó-völgye Focisuli megépülése valamint a Sportcsarnok fejlesztése is. Tovább épültek és szépültek a közterületek, pihenő- és fitnesz parkok, játszótér és sportpálya került kialakításra. A sport beruházások mellett fontosnak tartják a város turisztikai vonzerejének növelését is. Látogatóbarát helyszínek kialakításával, a térség látványosságainak és attrakcióinak megújításával, korszerűsítésével és élmény orientált fejlesztésekkel próbálják mindezt elérni. A 26. sz. főút mindkét bevezető szakaszán kiépültek a városkapuk. Felépült a Hegyestetőn a kilátó és elkészült az odavezető turistaút. A vízi turizmus fejlesztése érdekében a Sajó partján megépült a csónakház. A közlekedésfejlesztési program keretében elkészült a kerékpárút Dubicsány- Putnok-Serényfalva közötti szakasza. Új buszmegálló épültek és kerékpártárolók kerültek kihelyezésre. Az elnyert európai uniós pályázatok az egészségügyi alapellátásban is jelentős fejlesztéseket tettek lehetővé. Ennek köszönhetően megújultak a háziorvosi rendelők, illetve a védőnői szolgálat, továbbá korszerű eszközök beszerzésére is sor került.