Kissikátor

Az elmúlt években a településre 305 756 784 forint érkezett.

VP
• Egyedi szennyvízkezelés
• Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
TOP
• Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
EFOP
• Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
GINOP
• Mikro-kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
• Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
• Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára
• Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása
MFP
• Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása
• Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése
• Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása
BM
• Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt 4 év során több mint 300 millió forint támogatás érkezett Kissikátorba. A háromszáz lelket számláló zsákfaluban fontos fejlesztések történtek: a szennyvízhálózat kiépítésével összkomfortossá vált a település. Csaknem félmilliárd forintot fordítottak a Kissikátor és Hangony közötti útszakasz felújítására. A Magyar Faluprogram keretében valósult meg a temető infrastrukturális fejlesztése és ennek köszönhető az is, hogy lehetőség nyílt falugondnoki busz megvásárlására is.