Járdánháza

Az elmúlt években a településre 1 065 331 090 forint érkezett.

 • VP – A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére.
 • Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése.
 • A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása.
 • VP – Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása.
 • TOP – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.
 • Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések.
 • Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.
 • EFOP – Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.
 • Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal.
 • GINOP – Mikro-kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása.
 • GINOP – KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén.
 • MFP Helyi egyházi közösségi terek fejlesztése.
 • Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.
 • MFP – Önkormányzati kerékpárút építése.
 • BM – Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása.

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt négy év során több mint egymilliárd forint támogatás érkezett Járdánházára. Megtörtént a helyi általános iskola illetve a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése, nyolc önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás szociális felújítása és a lakóépületek környezeti infrastruktúrájának fejlesztése. Az elnyert támogatási forrásoknak köszönhetően a fejlesztések érintették a napköziotthonos konyhát és lehetőség nyílt a római katolikus templom felújítására is. Arló és Járdánháza konzorciumi partnerként sikeresen pályázott turisztikai fejlesztési célok megvalósítására. Ennek részeként Gyepesen mint természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínen ökoturisztikai fejlesztés valósul meg turisztikai fogadóépület, információs állomás, interaktív bemutatási formák, tematikus sétány és játszótér kialakításával. Mindezen túl az Ózd-Borsodnádasd kerékpárútról leágaztatva, az attrakciókat összekötő kerékpárút kialakítása valósul meg közel három kilométer hosszan.