Imola

Az elmúlt években a településre 232 127 679 forint érkezett.

VP
• A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
• Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
TOP
• Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
MFP
• Helyi egyházi közösségi terek fejlesztése
• Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása
• Faluházak felújítása
• Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt évek során több mint 230 millió forint támogatás érkezett Imolára. A Magyar Falu Program keretében lehetőség nyílt a polgármesteri hivatal, a művelődési ház és a faluház felújítására, a református templom rekonstrukciójára valamint a közterület karbantartását szolgáló eszközök beszerzésére is. Megvalósult az Imola-patak mederrendezése, valamint az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése és korszerűsítése.