Felsőtelekes

Az elmúlt években a településre 77 136 921 forint érkezett.

TOP
• Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
EFOP
• Lakhatási körülmények javítása
MFP
• Orvosi eszközök
BM
• Kistelepülési önkorm. alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt 3 év során több mint 77 millió forint támogatás érkezett Felsőtelekesre. Az Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítését célzó, összetett beruházás keretében sikerült megvalósítani a Polgármesteri Hivatal fejlesztését. Az épületen elvégezték a hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszer korszerűsítését, illetve megújuló energiaforrásként napelemek kerültek felhelyezésre. Hasonló módon újult meg az orvosi rendelő épülete is, ahová sikerült új orvosi eszközöket is beszerezni. Nagy előrelépés történt a lakhatási körülmények javítása terén is. Három önkormányzati tulajdonú, komfort nélküli tömbépület került részleges felújításra, a komfortfokozat emelése nélkül, állagmegóvás, és elsősorban az ezekben a lakásokban lakó, mélyszegénységben élő és szociálisan rászoruló bérlők lakhatási körülményeinek javítása céljából.