Felsőkelecsény

Az elmúlt években a településre 372 330 181 forint érkezett.

VP
• Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése.
MFP
• Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása.
• Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása.
• Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése.
BM
• Kistelepülési önkorm. alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása.

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt évek során 370 millió forint támogatás érkezett Felsőkelecsénybe. A Magyar Falu Program keretében lehetőség nyílt az óvodai beruházás megvalósítására valamint falugondnoki busz vásárlására is.