Borsodszentgyörgy

Az elmúlt években a településre 311 448 891 forint érkezett.

 • VP – Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása.
 • Erdősítés támogatása.
 • TOP – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.
 • Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések.
 • GINOP – Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása.
 • KEHOP – Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás.
 • MFP – Orvosi eszközök.
 • Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.
 • Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása.
 • Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés.
 • Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése.
 • BM – Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása.
 • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020. évi pályázat.
 • BM – Vis Maior

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt három év során több mint 300 millió Ft támogatás érkezett Borsodszentgyörgyre. Megtörtént a borsodszentgyörgyi általános iskola épületének energiahatékonysági felújítása. (hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése és a villamos hálózat teljes felújítása, napkollektor telepítése, akadálymentesítés biztosítása). A Magyar Falu pályázat keretei között új játszóteret kaptak az óvodások és ezen túlmenően a közösségi játszótér felújítása is körvonalazódik, jelenleg is azon dolgoznak, hogy még idén sor kerülhessen a renoválásra, felújításra. A helyi önkormányzat sikerrel pályázott a csapadékvíz-elvezetés kiépítésnek folytatására és 3 önkormányzati út aszfaltozására is. A forrásból egy út felújítása, illetve kettő még nem leaszfaltozott útszakasz új burkolattal történő ellátása fog megvalósulni.