Borsodnádasd

Az elmúlt években a településre 2 644 669 177 forint érkezett.

 • VP – A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére.
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban.
 • A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
 • Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása.
 • TOP – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés.
 • Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.
 • Zöld város kialakítása.
 • Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés.
 • A helyi identitás és kohézió erősítése.
 • Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése.
 • EFOP – Védőháló a családokért.
 • Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program.
 • Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.
 • Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése.
 • GINOP – Mikro-kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, termelési kapacitásainak bővítése.
 • Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása.
 • GINOP – Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása.
 • MFP – Helyi egyházi közösségi terek fejlesztése.
 • Önkormányzati tulajdonú utak felújítása.
 • Óvoda udvar.
 • Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.
 • Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi).
 • Önkormányzati kerékpárút építése.
 • BM – Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés támogatása.
 • Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás.
 • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása.
 • BM – Vis Maior.
 • BM – Tisztítsuk meg az országot program.
 • BM – Egyedi gazdaságfejlesztési támogatás.

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt hat év során 2,6 milliárd Ft támogatás érkezett Borsodnádasdra.
A zöld infrastruktúra fejlesztés keretében megtörtént a zöldfelületek átfogó rekonstrukciója. Sor került a piactér és a hozzá kapcsolódó területek revitalizációjára, a sportterületen kültéri fitnesz parkot, futópályát, kispályás műfüves focipályát alakítottak ki világítással együtt, továbbá többrétegű vörös salakos teniszpályát és gyakorló falat hoztak létre. A városi játszótér korszerű, modern játszóelemekkel gazdagodott, az egykori jegyzői ház épülete pedig megújult és új funkciót kapott. Megtörtént a helyi Szociális Alapszolgáltatási Központ infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése. Környezetbarát napelemes rendszer telepítettek a Borsodnádasdi Általános Iskola épületére és energetikai fejlesztést hajtottak végre a Központi Konyha épületén is. Megvalósult a Mesekert Óvoda felújítása és bővítése. Két új csoportszobát alakítottak ki, 42 új óvodai férőhelyet hozva létre, továbbá lecserélődött az óvodai játszóudvar eszközállománya is. Épül az Óbükk Látogató- és Élményközpont, jövőre új bölcsőde kerül átadásra. Önkormányzati utak újultak meg már meglévő kerékpárút egy szakaszának felújításával illetve új szakaszok létesítésével javult a kétkeréken közlekedők mobilitása is.