Riz Gábor

1956-ban születtem, Ózdon, ahol jelenleg is élek. Szüleim, nagyszüleim még látták a kohászat szebb napjait, életük a gyárhoz kötődött. A közösséghez tartozást és a mások iránti felelősség vállalást – mely a kemény kohász és bányász élet része – tőlük tanultam. Nős vagyok, feleségem, Ildikó pedagógus. Gyermekeink, Gabriella és Emese három unokával ajándékoztak meg minket.

Életút

Életemet három terület határozta meg: az oktatás, a kultúra és a területfejlesztés.
Közel tíz évet éltem és tanítottam Arlóban. Ezt követően előbb népművelőként, majd intézményvezetőként dolgoztam a Bükk Művelődési és Vendéglátó Házban. A rendszerváltozást követő válságos években sikerült intézményvezetőként, kollégáimmal együtt, tovább éltetni a hajdan sikerekben gazdag alkotó és előadó művészeti csoportokat, közösségeket. Hiszem, hogy az ő működésük arcot és tartást adott a városnak a nehéz időkben is.

A népművelő szakmán belül az egyik legszebb szakmai kihívásom volt, hogy öt éven át a B-A-Z Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet igazgatójaként megyei és országos szinten is képviselhettem a legszebb hagyományainkat, csodálatos tárgyi- és épített örökségünk legszebb elemeit. Ez idő alatt fejlesztettük ki azt az informatikai rendszert, amely a szakterületen először igyekezett rendszerezni a településeink és megyéink kulturális adottságait. Fontos része volt munkánknak, hogy mindezt az örökséget a hozzánk látogató belföldi és külföldi turisták számára is minél szélesebb körben be tudjuk mutatni és föl tudjuk kelteni érdeklődésüket „csodáink” iránt.

A harmadik szakterületem a területfejlesztés. Hosszú éveken át a B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ózdi Kirendeltségének vezetője voltam. Részletesen megismerve a város és térsége rendszerváltás utáni gazdaságának, helyi társadalmának problémáit, lehetőségeit, a területi és országos szakmai és finanszírozó szervezetek segítségével igyekeztünk segíteni a helyi gazdasági szereplők munkáját. Több alkalommal tagja voltam olyan bizottságoknak, szervezeteknek, melyek döntései eredményeként források érkeztek a térségünkbe, s több olyan külföldi programot szerveztünk, mely során vállalkozóink új információkhoz, nemzetközi gazdasági kapcsolatokhoz jutottak.

Közel tíz évig vállalkozóként kamatoztatni tudtam mindazt a tapasztalatot, amelyet az önkormányzatokkal és vállalkozókkal való korábbi együttműködés során elsajátítottam. Büszke vagyok rá, hogy számtalan határon túli magyar szervezet számára nyújthattam szakmai támogatást képzés formájában, hogy minél hatékonyabban tudjanak a fejlődésüket segítő pénzügyi forrásokhoz eljutni. Életem egyik legszebb szakasza volt ezen időszak, mert több olyan határon túli magyar szervezettel, egyházzal együtt tudtam működni, akiktől sokat tanultam az anyaország szeretete mellett a szórványban megélt magyarság tudat nehézségeiről.

Társadalmi megbízatásaim során igyekeztem segíteni a város és térsége közmegítélésének a javítását, lehetőségeinek bővítését. Ilyen funkció volt az Ózdi Felsőoktatásért Alapítvány elnöksége, mely segítségével – még ha a nagy álom, az intézményesült felsőoktatás csak később jött létre – a távoktatás segítségével több, helyi diplomások számára szervezett kurzus valósult meg Ózdon az Egri- és a Miskolci Egyetem segítségével.

Több éven át elnökként irányítottam a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulást, melynek feladata a térség szakképzési szerkezetének korszerűsítése, a helyi vállalkozók számára felkészült munkaerő biztosítása volt.
Mindig lényegesnek tartottam, hogy minél többet vissza tudjak adni szülőhelyemnek abból a lehetőségből, melyet sorsom megadott. Ezért hoztuk létre többedmagammal a Rombauer Alapítványt, amely az ózdi kohászat alapítójának nevét viselve, igyekezett az elmúlt időszakban segítséget nyújtani úgy az egészségügy szereplői, mint a helyi tehetségek lehetőségeinek bővítése tekintetében.

Politikai pályám

A FIDESZ tagjaként 2005 óta vagyok térségünk választókerületi elnöke, és 2010 áprilisa óta pedig a térség megválasztott országgyűlési képviselője. Azóta Ózd és térségének érdekképviseletét látom el a Parlamentben, valamint 2010-től folyamatosan tagja vagyok az Országgyűlés Gazdasági bizottságának. E mellett részt veszek az Európai Ügyek bizottsága munkájában is.

A 2010 őszén megtartott helyhatósági választásokon a FIDESZ-KDNP közös megyei listáján bejutottam megyénk közgyűlésébe, melynek 2010. november 5-i ülésén alelnökké választottak. Úgy vélem, hogy ez az elismerés elsősorban térségünknek szólt, és egyben lehetőséget is adott a közérdeklődés hatékonyabb felkeltéséhez a helyi problémák orvoslása iránt.

Parlamenti adatlapom.