Alsószuha

Az elmúlt években a településre 512 285 270 forint érkezett.

VP
• Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése.
• Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása.
• Állattartó telepek korszerűsítése.
• Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása.
• Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése.
• A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása.
• Egyedi szennyvízkezelés.
• Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása.
TOP
• A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével.
MFP
• Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása.
BM
• Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés támogatása.
• Kistelepülési önkormányzat alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása.

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt évek során több mint fél milliárd Ft támogatás érkezett Alsószuhára. A legnagyobb beruházást a falu óvodájának felújítása jelentette. Az állagjavítás mellett energetikai korszerűsítést is végrehajtottak az épületen. Ugyancsak a projekt keretében újult meg a gyerekek számára rendkívül fontos játszóudvar, ahol modern kültéri játékok állnak a kicsik rendelkezésére. Az eszközbeszerzéseknek köszönhetően javult a főzőkonyha és a csoportszobák felszereltsége. A Vidékfejlesztési Program keretében sikerült megoldást találni a szennyvízkezelési problémákra is.