16 óra 32 perc

Az időpont, amely sok ezer magyar ember lelkébe mar bele minden év június 4-én.

„A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.”

Többek között ezt foglalja magában a 2010. évi XLV. törvény, amelyben az Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét.

Semmi mással össze nem hasonlítható kultúránk, s nyelvünk csak úgy maradhat fenn, ha a világban bárhol élő magyar megérti, hogy „minden magyar felel minden magyarért”.