Sajónémeti

Az elmúlt években a településre 83 637 544 forint érkezett.

  • MFP – Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása.
  • Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása.
  • Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése.
  • Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása.
  • BM – Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása.
  • Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása.
  • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása .
  • Vis maior.

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt 6 év során közel 84 millió Ft támogatás érkezett Sajónémetibe. A magyar Falu Program keretében lehetőség nyílt az óvodai játszóudvar fejlesztésére, járdafelújítására valamint falugondnoki busz vásárlására is. A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények felújítását célzó állami támogatásnak köszönhetően fejlesztések történtek a Sajónémeti Napköziotthonos Óvodában, a Vis maior támogatás pedig az árvízvédelmi intézkedések terén a pince-, és partfal helyreállításában nyújtott nagy segítséget.