Perkupa

Az elmúlt években a településre 884 560 829 forint érkezett.

VP
• A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
• Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
• Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása
• Erdősítés támogatása
TOP
• Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
• Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
EFOP
• Tanoda programok támogatása
• Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
MFP
• Helyi egyházi közösségi terek fejlesztése
• Temető fejlesztése
• Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi)
• Orvosi eszköz
BM
• Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
• Kistelepülési önkormányzat alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása
• Vis Maior

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt évek során közel 900 millió forint támogatás érkezett Perkupára. Több beruházás is megvalósult a településen, amelynek köszönhetően nem csak szépült, hanem gazdaságosabb is lett Perkupa. Megújult a polgármesteri hivatal épülete és infrastrukturális fejlesztése történt az egészségház, azaz a körzeti orvosi és védőnői rendelő épületén is. Mindez kiegészült a működéshez szükséges eszközök beszerzésével. Az óvodában több lépésben valósult meg az energetikai korszerűsítés csoportszoba és konyha fejlesztéssel megtoldva. A Magyar Faluprogram keretében megtörtént a Perkupai Református Templom valamint a Római Katolikus plébánia felújítása. Pályázati forrásból sikerült az utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépeket beszerezni illetve egy útszakasz burkolatfelújítását elvégezni. Hasonlóképp valósult meg a művelődési ház fűtéskorszerűsítése is. Szendrő gesztorságával sikeresen pályáztak egy közösségfejlesztési nagy projektre és ezáltal még inkább támogatni tudják az évről évre megrendezésre kerülő operafesztivált, amely a település életének meghatározó eseménye.