Bódvaszilas

Az elmúlt években a településre 514 348 675 forint érkezett.

VP
• A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére.
• A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása.
• Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása.
• Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások.
TOP
• Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése.
EFOP
• A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.
• Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével.
• Biztos Kezdet Gyerekházak.
• Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program.
• Gyerekesély programok infrastrukturális háttere.
GINOP
• Gyakornoki program pályakezdők támogatására.
MFP
• Orvosi eszközök.
• A nemzeti és helyi identitástudat erősítése.
• Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése.
• Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi).
• Orvosi rendelők fejlesztése.
• Iskolaépület felújítása.
• Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás.
BM
• Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása.

Az Európai Uniós valamint a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően az elmúlt évek során több mint 500 millió forint támogatás érkezett Bódvaszilasra. Az egyik legjelentősebb beruházás a szociális alapétkeztetés infrastruktúrájának fejlesztése volt. A támogatott projekt keretében megvalósul a község Önkormányzatának tulajdonában álló, jelenleg kihasználatlan étterem és konyha épületének teljes átalakítása a HACCP rendszernek megfelelően. A Magyar Falu Program keretében sikerült az iskolaépületet felújítani, orvosi eszközök beszerzésével az orvosi rendelőt korszerűsíteni, valamint a temető területén is történtek fejlesztések. A Bódvaszilasi Református templom rekonstrukciója a külső felújítást és az energetikai korszerűsítést foglalta magába. Bódvaszilasi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás projektje során sikerült új telephelyet kialakítani, annak teljes körű akadálymentesítésével, külső terének fejlesztésével, parkolók kialakításával továbbá napelem rendszer telepítésével. Ezen kívül berendezési tárgyak és informatikai eszközök valamint egy új gépjármű is beszerzésre kerül.